Στο κατώφλι των 100 ετών από την ίδρυση της Boxer – Φειδάς Α.Ε., η εταιρία αντιμετωπίζει σημαντικά οικονομικά προβλήματα. Αυτά οδήγησαν τη διοίκηση να καταθέσει αίτηση εξυγίανσης στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με τη σύμφωνη γνώμη των πιστωτών της. Σύμφωνα με την αίτηση αυτή, μία από τις μακροβιότερες ελληνικές επιχειρήσεις ζητάει την επικύρωση της συμφωνίας της 28ης Ιουλίου με την πλειοψηφία των πιστωτών σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 1 καθώς και με τους συμβαλλόμενους εγγυητές, σύμφωνα με το άρθρο 106β.

Ο Ι. Φειδάς ξεκίνησε την επιχείρηση το 1919 στην Καλαμάτα από ένα τσαγκαράδικο, ενώ το 1980 κατόρθωσε να αρνηθεί την εξαγορά από τη γερμανική Ζαλαμάντερ. Το 2010, μάλιστα, η εταιρία εγκαινίασε υπερσύγχρονο εργοστάσιο υποδημάτων επιφάνειας 11,4 χιλ. τετραγωνικών μέτρων με δυναμικότητα 8.500 ζευγάρια υποδήματα στη βιομηχανική περιοχή του Μενιδίου, το οποίο εκθείασε η γερμανική Deutsche Welle τότε ως ένα από τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά εργοστάσια. Λίγο αργότερα προσπάθησε να επεκταθεί και στη ρωσική αγορά. Η κίνηση αυτή δεν είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα, αφού η γνωστή σε όλους εταιρία υποδημάτων Boxer είχε ήδη μπει στη «δίνη» της κρίσης.

Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι μετά το 2013 παρατηρείται πτωτική πορεία στον κύκλο εργασιών της εταιρίας, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα (σε εκατομμύρια ευρώ), ενώ οι ζημίες αυξήθηκαν από το έτος 2014 στο 2015 κατά 13,27 %. Οι συσσωρευμένες ζημίες μάλιστα κατά το ίδιο έτος ανήλθαν σε 14,57 εκατομμύρια ευρώ.

 

Επίσης, πριν την κρίση η Boxer παρήγε ημερησίως 5000 ζεύγη υποδημάτων ενώ σταδιακά ο αριθμός αυτός μειώθηκε σε 1700. Οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι 13,3 εκατ. ευρώ και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αγγίζουν το ποσό των 23,27 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την κα Ασημίνα Φειδά, πρόεδρο της Boxer, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της εταιρίας προς το δημόσιο και ασφαλιστικούς φορείς ανήλθαν σε 5,7 εκατ. ευρώ με το 50% των λογαριασμών κατά την ίδια περίοδο (2014) να είναι δεσμευμένο από τις τράπεζες. Αποτέλεσμα αυτών, η αδυναμία εκταμίευσης χρημάτων εκ μέρους της τράπεζας για χορήγηση κεφαλαίου κίνησης στην Boxer. Στην ίδια συνέντευξη, η πρόεδρος δήλωσε ότι παρά το γεγονός ότι έχουν ικανοποιητικές παραγγελίες εν μέσω κρίσης, δεν μπορούν να ανταποκριθούν χωρίς το κατάλληλο κεφάλαιο κίνησης. Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι η επιχείρηση μέχρι και το 2010 βίωσε ραγδαία ανάπτυξη, αλλά με την έναρξη της κρίσης η ρευστότητά της χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή του εργοστασίου με την ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 εκατ. ευρώ.

Παρόλα αυτά, η καθυστέρηση των πληρωμών δεν αποφεύχθηκε, με αποτέλεσμα τη δέσμευση των λογαριασμών της Boxer και την ενεχυρίαση των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία εξυγίανσης που αναμένεται να εκδικαστεί στις 25 Οκτωβρίου προβλέπει, μεταξύ άλλων, την παροχή νέας γραμμής χρηματοδότησης, την αναδιάρθρωση της δραστηριότητας της εταιρείας και το διορισμό ειδικού διαχειριστή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η εταιρία θα ρυθμίσει τις υποχρεώσεις της προς τα ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο και θα επιδιώξει τη βιωσιμότητά της. Έτσι, η επιχείρηση ελπίζει πως θα καταφέρει να επανέλθει στην υγιή επιχειρηματικότητα έστω μέσω της δικαστικής οδού ακόμα και αν το ευρύτερο οικονομικό κλίμα αποτελεί τροχοπέδη για κάτι τέτοιο.

 

Απάντηση