Κοινωνικό marketing: έξοδο ή επένδυση;

"Κοινωνικό Μάρκετινγκ είναι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και ο έλεγχος προγραμμάτων που έχουν δημιουργηθεί για να επηρεάσουν την αποδοχή κοινωνικών ιδεών και περιλαμβάνουν στοιχεία σχεδιασμού προϊόντος, τιμολόγησης, επικοινωνίας, διανομής και…

Continue Reading Κοινωνικό marketing: έξοδο ή επένδυση;

Το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα

"Λεφτά υπάρχουν... αν τα διεκδικήσεις, αν τα προσελκύσεις με επενδύσεις" Γιώργος Α. Παπανδρέου, 2009 Η Ελλάδα του λεφτά υπάρχουν αποτελεί πλέον μια μακρινή ανάμνηση καθώς η ελληνική οικονομία, διανύει τον 6ο χρόνο…

Continue Reading Το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα

Ουρές αναμονής σε υπηρεσίες

Η αναμονή σε μία ουρά με σκοπό την εξυπηρέτησή μας για κάποιο ζήτημα είναι ένα φαινόμενο που όλοι έχουμε βιώσει στην ζωή μας.  Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων ουρών είναι στην κίνηση σε…

Continue Reading Ουρές αναμονής σε υπηρεσίες

To «e-business» δεν είναι μια μόδα που θα περάσει !

Με τον όρο e-business εννοούμε κάθε είδος εμπορικής συναλλαγής μεταξύ προσώπων(φυσικών και μη)που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα . Είναι η διάθεση και αγοραπωλησία προϊόντων ηλεκτρονικά , η διεκπεραίωση εμπορικών λειτουργιών…

Continue Reading To «e-business» δεν είναι μια μόδα που θα περάσει !