Η εταιρία Hondos Παλλάς Πολυκαταστήματα τέθηκε σε καθεστώς πτώχευσης σύμφωνα με την απόφαση 520/2017 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Αυτή η απόφαση δεν προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη, αφού η εν λόγω επιχείρηση βρισκόταν εδώ και αρκετά χρόνια σε δυσμενή οικονομική θέση με ακίνητα της να έχουν οδηγηθεί ακόμα και σε πλειστηριασμό νωρίτερα. Σε αυτήν τη μη αιφνίδια εξέλιξη συνέβαλε και η παύση λειτουργίας των καταστημάτων της  στην οδό Πατησίων, στη Νέα Ιωνία και στην οδό Ιπποκράτους.

Οικονομική Εικόνα

Το 2013, οπότε και έγινε γνωστή η κατάσταση της εταιρίας (αποτελέσματα 26ης χρήσης), εμφανίστηκαν στον ισολογισμό υποχρεώσεις ύψους 77,5 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 24,3 αφορούσαν τους προμηθευτές. Επιπρόσθετα, τα δάνεια προς τράπεζες ανήλθαν στα 18,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές και οι υποχρεώσεις προς την εφορία στα 9 εκατ. ευρώ.

Για τις τελευταίες τρεις χρήσεις, μάλιστα, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί εκ μέρους της εταιρίας οικονομικές καταστάσεις (2014-2016).

Ταυτόχρονα, οι οφειλές ύψους 1,68 εκατ. ευρώ στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) οδήγησαν σε πλειστηριασμό των ακινήτων της επιχείρησης στην οδό Ιπποκράτους (ισόγειος χώρος με πρώτη προσφορά 74 χιλιάδες ευρώ, υπόγειο χώρο με πρώτη προσφορά 120 χιλιάδες ευρώ και υπόγεια αποθήκη με τιμή εκκίνησης 140 χιλιάδες ευρώ).

Hondos Center και Hondos Παλλάς

Συχνά, προκαλείται σύγχυση εξαιτίας του σήματος Hondos Center που έφερε η εταιρία, αν και επρόκειτο για τελείως διαφορετική επιχείρηση. Η Hondos Παλλάς διοικούνταν από τον Γεώργιο Χόντο, ένα από τους 5 αδελφούς που δραστηριοποιούνται σε αυτήν την αγορά με 8 εταιρίες με ενιαία στρατηγική. Ωστόσο, η Hondos Παλλάς Πολυκαταστήματα που ήλεγχαν οι Γ. Χόντος και Στ. Κωστούλας είχε αποκοπεί από αυτήν την ενιαία στρατηγική.

Αμέσως μετά τη γνωστοποίηση στο κοινό της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης στην οποία επήλθε η Hondos Παλλάς Πολυκαταστήματα (2013), η Hondos Center έσπευσε να διαχωρίσει τη θέση της από την πρώτη με σχετική ανακοίνωση. Σε αυτήν αναφερόταν ρητά ότι «η σχέση των δύο εταιρειών περιορίζεται αποκλειστικά στην παραχώρηση άδειας χρήσης του εμπορικού σήματος Hondos Center».

 

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω δικαστική απόφαση, η συνέλευση των εικαζόμενων πιστωτών θα λάβει χώρα στις 5 Οκτωβρίου 2017 στο Πρωτοδικείο Αθηνών, οπότε και θα κριθεί το τέλος της όλης πτωχευτικής διαδικασίας.

 

ΠΗΓΕΣ:

http://www.capital.gr/

http://www.protothema.gr/

http://www.kathimerini.gr/

Απάντηση