Η επιλογή χρώματος σε ένα brand, ασκεί επίδραση στον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή μια επωνυμία;

Η μη εύστοχη επιλογή χρώματος μπορεί να αλλάξει τον αντίκτυπο του μηνύματος μιας εταιρείας;

Τι εννοούμε με τον όρο ψυχολογία των χρωμάτων;

Μελέτες έχουν αποκαλύψει πως κάθε διαφορετική απόχρωση προκαλεί και τα αντίστοιχα συναισθήματα στους καταναλωτές. Οι άνθρωποι είναι οπτικά πλάσματα, δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην παρουσία ενός brand με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η αγοραστική τους επιλογή. Το χρώμα μπορεί να κάνει μια επιχείρηση να ξεχωρίσει και να κεντρίσει το ενδιαφέρον του καταναλωτή. Έτσι, αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία όσον αφορά την επωνυμία. Οι καταναλωτές αναγνωρίζουν μια μάρκα σε μεγάλο βαθμό, αποκλειστικά από το λογότυπό της.

Για παράδειγμα το κόκκινο χρώμα της Coca-Cola έχει «κατοχυρωθεί» στην αγορά και αποτελεί χαρακτηριστικό brand για το καταναλωτικό κοινό. Ακόμη το χαρακτηριστικό «M» σε κίτρινους τόνους σηματοδοτεί αυτομάτως το λογότυπο των McDonalds.

Χρώματα με συνδεδεμένες επωνυμίες

Ποια η σύνδεση της ψυχολογίας των χρωμάτων με το μάρκετινγκ;

Για να επιτευχθεί αποτελεσματικά ο βασικός στόχος του μάρκετινγκ, πρέπει να δημιουργηθεί πρωτίστως μια άμεση σύνδεση με το κοινό. Ακόμη, είναι επιθυμητό από τα πρώτα βήματα μιας νέας επιχείρησης, να χτιστεί η αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας της. Σκοπός; Η αφοσίωση του εν δυνάμει καταναλωτικού κοινού. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποκτά οικειότητα με άμεσα αναγνωρίσιμες μάρκες, γεγονός που καθιστά το χρώμα ιδιαίτερο στοιχείο για την ταυτότητα μιας επιχείρησης. Αποδεδειγμένα είναι σημαντικό για τις νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις να επιλέγουν χρώματα που διασφαλίζουν την διαφοροποίηση από εδραιωμένους ανταγωνιστές.

Ποιες οι μεταβλητές επιλογής του σωστού χρώματος;

Άρα, η χρήση της ψυχολογίας του χρώματος στο μάρκετινγκ παροτρύνει την επιχείρηση να στείλει ένα μήνυμα ή να προκαλέσει ένα συναίσθημα. Η εύστοχη επιλογή του χρώματος μιας επιχείρησης διαφοροποιείται ανάλογα με το όνομα και την προσωπικότητα της επωνυμίας. Τροποποιείται, επίσης, με βάση το κοινό που θέλει να προσελκύσει. Αλλά και με το συναίσθημα που θέλει να δημιουργήσει, ώστε να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η τοποθέτηση, όμως, των ιδανικών χρωμάτων είναι εξίσου σημαντική. Η χρήση συγκεκριμένων χρωμάτων σε συγκεκριμένες τοποθεσίες σε μια ιστοσελίδα πρέπει να εξετασθεί προσεκτικά πριν υλοποιηθεί. Για παράδειγμα, η επιλογή φωτεινών και έντονων χρωμάτων, όπως κίτρινο ή κόκκινο για κουμπιά στόχους συμβάλει στην αύξηση «των κλικ». Το λευκό φόντο με σκούρους τόνους όπως το μαύρο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δώσει έμφαση σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως το λογότυπο μιας εταιρείας.

Η βασική παλέτα των χρωμάτων και τα ενδεικτικά συναισθήματα που προκαλεί.

Συμπερασματικά

Η χρωματική επιλογή ενός brand δεν είναι το μοναδικό στοιχείο που κάνει μια επιχείρηση να ξεχωρίσει. Αποτελεί, όμως, βασικό κομμάτι για την ψυχολογία και την τελική συμπεριφορά του καταναλωτή. Από τα πρώτα βήματα μιας επιχείρησης πρέπει να γίνει σωστή επιλογή branding. Στόχος να δημιουργήσει η επιχείρηση την δική της ταυτότητα και να επιτύχει τη διαφοροποίηση στα μάτια του καταναλωτή. Μέσω του χρώματος εκπροσωπείται η επωνυμία και διασφαλίζεται η καλύτερη πρώτη εντύπωση.

Και μην ξεχνάμε ότι: «Colour is a powerful physical, biological and psychological force», όπως είπε ορθά οJohn Paul Caponigro.

Πηγές

helpscout.com, digitalagencynetwork.com, tailwindapp.com

This Post Has 110 Comments

Απάντηση