Η ομάδα του Finance, με απώτερο σκοπό να αναπτύξει και να διευρύνει τις γνώσεις της σε οτιδήποτε αφορά την εξέλιξη μεγάλων εταιριών, δημοσιεύει για δεύτερη πλέον φορά, μια ακόμη χρηματοοικονομική έκθεση.

Στα πλαίσια των τυπικών εκθέσεων, οι οποίες αντιστοιχούν με αυτές των εταιρικών εξελίξεων, καταγράφει για πρώτη φορά, ως Corporate Finance Analysis, την περίπτωση της Viva Wallet. Η έκθεση χωρίζεται σε δυο βασικές ενότητες, αυτή του introduction, στην οποία γίνεται η βασική προσέγγιση σε οτιδήποτε αφορά την εταιρία και την αγορά που δραστηριοποιείται, και αυτή του Financial Analysis.

Η Viva Wallet είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία εναλλακτικών τραπεζικών υπηρεσιών και χρηματο-οικονομικής τεχνολογίας (Fintech). Ιστορικά η εταιρεία ιδρύθηκε… (διαβάστε περισσότερα στο έγγραφο)

CORPORATE FINANCE – VIVA WALLET PROJECT

 

 

Απάντηση