Θεοχαράκης Μιχαήλ, φοιτητής οικονομικών επιστημών ΑΠΘ:

Μετά από μεγάλο δημοσιογραφικό θόρυβο ο οποίος προκλήθηκε σχετικώς προς την φορολόγηση τη Εκκλησίας, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος δημοσίευσε δελτίο τύπου στο οποίο αναλυτικά δημοσιοποιεί ακριβώς τις φορολογικές της υποχρεώσεις  απέναντι στο κράτος οι οποίες έχουν ως εξής:

  • «Φόρο ἐπί τῶν κατ’ ἔτος μισθωμάτων, πού εἰσπράττουν ἀπό ἀκίνητα, μέ συντελεστή 20% ἐπί τῆς ἀξίας τους,
  • Συμπληρωματικό φόρο ἐπί τῶν εἰσοδημάτων τους ἀπό οἰκοδομές καί ἐκμισθώσεις γαιῶν μέ συντελεστή 3%,
  • Προκαταβολή τοῦ φόρου (γιά τό ἑπόμενο ἔτος) μέ συντελεστή 55% ἐπί τῆς ἀξίας τοῦ παραπάνω συμπληρωματικοῦ φόρου,
  • Φόρο ἐπί τῆς ἀκινήτης περιουσίας τους μέ συντελεστή 3‰ ἐπί τῆς ἀντικειμενικῆς ἀξίας τους (ἐκτός ἐάν πρόκειται γιά οἰκοδομήματα λατρευτικῆς, ἐκπαιδευτικῆς, θρησκευτικῆς ἤ κοινωφελοῦς χρήσεως π.χ. Ἱ. Ναοί, γηροκομεῖα, χῶροι συσσιτίων),
  • Φόρο ἐπί τῶν κληρονομιῶν καί δωρεῶν μέ συντελεστή 0,5% ἐπί τῆς ἀξίας τους,
  • Τέλος χαρτοσήμου καί δικαιώματα ΟΓΑ συνολικοῦ ποσοστοῦ 2,40% ἐπί κάθε χρηματικῆς παροχῆς πιστῶν πρός τούς Ἱ. Ναούς λόγῳ ἱεροπραξιῶν.»

Επισημαίνω ότι η Εκκλησία της Ελλάδος, οι Ιερές Μητροπόλεις μαζί με τα ιδρύματα τους, οι Ιερές Μονές και οι Ενορίες αποτελούν ξεχωριστά μεταξύ τους νομικά πρόσωπα και καταβάλλουν στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. τις παραπάνω νομοθετημένες υποχρεώσεις τους κάθε χρόνο και δεν ζήτησαν ποτέ άνιση φορολόγηση σε σχέση με τους μη κερδοσκοπικούς-φιλανθρωπικούς οργανισμούς.

Επίσης τα παραπάνω νομικά πρόσωπα  παρακρατούν και αποδίδουν στις Δ.Ο.Υ. τα παρακάτω φορολογικά έσοδα :

  • «Φόρο μισθωτῶν ὑπηρεσιῶν γιά τούς ἐκκλησιαστικούς ὑπαλλήλους καί συνεργάτες τους, πού ἀμείβονται ἀπό τόν προϋπολογισμό τους,
  • Φ.Π.Α. μέ τούς προβλεπομένους συντελεστές γιά ὑπηρεσίες καί ἀγαθά,
  • Φόρο εἰσοδήματος μέ συντελεστή 8% σέ ὅλα τά τιμολόγια παροχῆς ὑπηρεσιῶν,
  • Φόρο εἰσοδήματος μέ συντελεστή 4% σέ ὅλα τά δελτία ἀποστολῆς ἀγαθῶν καί μέ συντελεστή 1% γιά τά ὑγρά καύσιμα.»

Ετησίως το σύνολο των εσόδων του Κρατικού Ταμείου από την τήρηση όλων των παραπάνω υποχρεώσεων  φτάνει περίπου τα 12,5 εκατομμύρια ευρώ.

Όσον αφορά τους ιερείς, η μείωση και η φορολόγηση  των μισθών τους είναι ισότιμη με αυτή των δημοσίων υπαλλήλων.

Βέβαια από έναν πιθανό διαχωρισμό Εκκλησίας-Κράτους κερδισμένη φαίνεται να βγαίνει η Εκκλησία διότι οι παραπάνω υποχρεώσεις πολύ πιθανό να μειωθούν ενώ η ίδια θα μπορεί να εκμεταλλευτεί πιο εύκολα την οποιαδήποτε περιουσία της κινητή ή ακίνητη.

Απάντηση