Μαρία Χατζηδημητρίου, φοιτήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

Έχουμε συνηθίσει να ακούμε τον όρο “marketing” σε χώρους, κυρίως επιχειρηματικούς. Πολλοί, όμως οργανισμοί που μπορεί να μην έχουν άμεση σχέση με τον επιχειρηματικό κόσμο, έχουν το δικό τους marketing. Ένας τέτοιος οργανισμός είναι και η σχολική μονάδα. Ίσως είναι η πρώτη φορά που ακούμε τον όρο “marketing στο σχολείο. Ας προσπαθήσουμε, λοιπόν, να συνδέσουμε τη σχολική μονάδα και τα μέλη που την αποτελούν με τον τρόπο που οργανώνεται μία επιχείρηση. Αφού, λοιπόν, έχει οργάνωση και διοίκηση, τότε, γιατί να μην έχει και marketing;

Τι εννοούμε με τον όρο “marketing σχολείου”;

Χρησιμοποιώντας αυτήν την ορολογία, θέλουμε να ονομάσουμε τις ενέργειες εκείνες που δείχνουν ένα ενεργό και δραστήριο σχολείο. Μέσα από πρακτικές, όπως είναι οι δημόσιες σχέσεις, ο διευθυντής προβάλλει μία θετική εικόνα για τη σχολική μονάδα του. Αυτό επιτυγχάνεται, μέσα από τις διαδικασίες και τις εκπαιδευτικές δράσεις που συμμετέχουν, τόσο το σύνολο των διδασκόντων, όσο και οι μαθητές του σχολείου. Σημαντική είναι επίσης, και η συνεργασία των μαθητών ενός σχολείου με το διδακτικό προσωπικό.

Με ποιους τρόπους επιτυγχάνεται ένα σχολικό marketing;

Αρχικά, η δημιουργία μίας ιστοσελίδας του σχολείου είναι απαραίτητη. Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, πολλοί γονείς αναζητούν δράσεις διαφόρων σχολείων στο διαδίκτυο. Στην ιστοσελίδα αυτήν, προβάλλονται οι διάφορες δραστηριότητες, αλλά και διοργανώσεις και εκπαιδευτικές εκδρομές που έχει πάρει μέρος το εκάστοτε σχολείο. Καθώς και γενικές πληροφορίες του σχολείου. Βάζουμε όρους, οι οποίοι μπορούν να κάνουν το σχολείο πιο διακριτό στο διαδίκτυο και πιο επισκέψιμο. Ακόμη, πρέπει η ιστοσελίδα του σχολείου να είναι γρήγορη. Να μην αργεί, δηλαδή, να φορτώσει μία εικόνα ή μία πληροφορία. Εύχρηστη θα είναι, ακόμη, η κατηγοριοποίηση των θεμάτων που η σχολική μονάδα επιθυμεί να δημοσιεύει. Αυτό κάνει την πλοήγηση στην ιστοσελίδα πιο εύκολη και ευχάριστη στον περιηγητή, είτε είναι γονιός ή μαθητής, είτε είναι εκπαιδευτικός.

Επίσης, οι εικόνες βοηθάνε πολύ στον σχηματισμό μίας ολοκληρωμένης γνώμης του σχολείου. Φωτογραφίες με καλή ανάλυση, οι οποίες θα είναι αποδείξεις των δράσεων που το σχολείο λαμβάνει μέρος ή δημιουργεί. Φυσικά, πάντα, όμως με την απαραίτητη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων. Σημαντικό, επίσης είναι η ιστοσελίδα να είναι προσιτή προς όλες τις συσκευές (πχ κινητά).

Δημόσιες σχέσεις

Οι δημόσιες σχέσεις του σχολείου, είναι στο χέρι του διευθυντή, αλλά και του διδακτικού προσωπικού. Ένα σχολείο, το οποίο έχει αλληλεπίδραση με άλλα σχολεία, πραγματοποιεί αθλητικούς αγώνες – και όχι μόνο -, συμμετέχει σε προγράμματα που διοργανώνουν διάφοροι φορείς της περιοχής του. Για παράδειγμα, είναι ένα Κ.Π.Ε (Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης).

Το blog της τάξης μας

Μία πολύ διασκεδαστική διαδικασία είναι η κάθε τάξη να έχει το δικό της blog. Εκεί θα δημοσιεύονται οι δημιουργίες της κάθε τάξης, ζωγραφιές, κατασκευές των παιδιών και επισκέψεις τους σε διάφορους χώρους. Ακόμη, πιο ενδιαφέρον θα ήταν οι μαθητές να αναλάβουν το blog αυτό. Να επιλέγουν οι ίδιοι τις φωτογραφίες που θέλουν ή ακόμη να δοθούν ρόλοι στους μαθητές. Για παράδειγμα, κάποιοι μαθητές να είναι οι δημοσιογράφοι, κάποιοι άλλοι οι φωτογράφοι, επιμελητές, σκηνοθέτες κτλ.

Σε αυτό το blog μπορεί να δημοσιεύεται και η σχολική εφημερίδα της τάξης, όπου πάλι οι μαθητές θα έχουν τους ρόλους. Έτσι, θα αποφασίσουν από κοινού τις θεματικές στήλες που θέλουν να βάλουν και θα αναζητούν τις πληροφορίες, αλλά και τις συνεντεύξεις.

Γιατί το σχολικό marketing είναι απαραίτητο;

Αρχικά, κρατάει το σχολείο σε ένα επίπεδο. Αυτό κάνει, τόσο τους μαθητές, όσο και το διδακτικό προσωπικό, αλλά και τους γονείς να είναι ευχαριστημένοι. Γενικά, δηλαδή, να επιλέγουν το συγκεκριμένο σχολείο και να το προτείνουν σε άλλους γονείς. Ακόμη, έχει μία ισχυρή εικόνα απέναντι στα άλλα σχολεία της περιοχής. Οι εκπαιδευτικοί θα χαίρονται να εργάζονται σε ένα τέτοιο περιβάλλον που έχει ως στόχο την βελτίωσή του, αλλά και την ενεργό συμμετοχή του. Αυτό θα τους δίνει ώθηση για δημιουργία και συνεργασία με τους μαθητές τους, για να πετύχουν τους στόχους τους. Τέλος, οι γονείς θα έχουν άμεση πρόσβαση στο τι κάνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Με αυτόν τον τρόπο, θα ενημερώνονται αμέσως για τις επιλογές στις δραστηριότητες του σχολείου.

Ένα καλό marketing δεν κάνει κάλο μόνο στην εικόνα του σχολείου, αλλά και στα άτομα, τα οποία ασχολούνται με αυτό. Έτσι, διαμορφώνουν το υλικό του και συμμετέχουν ενεργά και με κέφι στις δραστηριότητες του σχολείου. Το μόνο σίγουρο, είναι ότι χρειάζεται θέληση και όρεξη για δουλεία από όλα τα ενεργά μέλη του, για να έχει ένα σχολείο ένα σωστά δομημένο marketing.

This Post Has 2 Comments

  1. Solar Toys

    Ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας είναι δασκαλοκεντρικός, δηλ. προϋποθέτει την αυστηρή προσαρμογή των μαθητών στο ρυθμό και στον τρόπο σκέψης που καθορίζεται από τον δάσκαλο. Εκτός, όμως, από τον παραπάνω τρόπο διδασκαλίας, υπάρχει και ένας εναλλακτικός τρόπος, ο οποίος αφορά στην ενεργή συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη δημιουργία της μάθησης. Η εξασφάλιση μιας παραγωγικής και συνεργατικής ατμόσφαιρας στο σχολείο αποτελεί ένα βασικό τμήμα της μάθησης. Στο παραπάνω πλαίσιο, ο δάσκαλος θα πρέπει να δημιουργεί νέα κίνητρα και ενδιαφέροντα, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον στο οποίο ενθαρρύνεται η ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε πειράματα, εργασίες, παρατηρήσεις, διαμόρφωση διαδικασιών, αλλά και σε εξωσχολικές δραστηριότητες (π.χ. επισκέψεις σε μουσεία), προάγοντας έτσι την αυτοπεποίθησή τους, την κοινωνικότητά τους, την ελευθερία της επιλογής τους να συμμετέχουν σε μια ομάδα για μια σχολική εργασία, την ενίσχυση της κριτικής τους σκέψης μέσα από τους προβληματισμούς που τίθενται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, την αίσθηση ευθύνης απέναντι στις σχολικές τους υποχρεώσεις, την ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας, τις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσουν με τον δάσκαλο και μεταξύ τους, αλλά και την επίγνωση του δικαιώματός τους να συμμετέχουν ουσιαστικά στο μάθημα.

  2. Maria kokoni

    Καλημέρα να σας ρωτήσω κάτι to marketing θέλει γυμνάσιο και λύκειο γιατί μου είπαν ότι είναι μόνο για δημοτικό κάνεις κάποια σημηναρια

Απάντηση