Πριν από περίπου μία εβδομάδα εκλέχθηκε νέος πρόεδρος της Αμερικής ο Donald Trump. Έκτοτε έχουν γραφτεί δεκάδες άρθρα. Στον παρόν άρθρο επιχειρείται μια ανάλυση του οικονομικού προγράμματος και των επιπτώσεων του.

Ένα από τα βασικά στοιχεία του προγράμματος είναι το πέρασμα από το μοντέλο ανάπτυξης μέσω του καταναλωτισμού, σε ένα μοντέλο ανάπτυξης με επενδύσεις υποδομών. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, το ύψος των επενδύσεων ανέρχεται σε  500 δις. δολάρια. Το εν λόγω ποσό αρχικά φαίνεται εφικτό. Ωστόσο θα αυξήσει το λόγο δημοσίου χρέους/ΑΕΠ, με αποτέλεσμα την αναδιάρθρωση άλλων δημοσίων δαπανών, πιθανώς το πρόγραμμα Obama για την Υγεία. Προβλήματα παρουσιάζονται και στην περίπτωση χρηματοδότησης μέρους του προγράμματος από ιδιωτικά κεφάλαια. Τα κύρια προβλήματα συνοψίζονται ως εξής:

  • Ο μεγάλος όγκος κεφαλαίων προϋποθέτει υψηλά επιτόκια ώστε να αντισταθμιστούν οι αναλαμβανόμενοι επενδυτικοί κίνδυνοι.
  • Οι τράπεζες θα αναλάβουν σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους λόγω του ύψους των κεφαλαίων,

Μεσοπρόθεσμα θα ενισχυθούν τόσο η απασχόληση όσο και τα εισοδήματα. Ωστόσο είναι βέβαιο ότι αυξηθεί το κόστος τόσο για τους ενδιάμεσους όσο και για τους τελικούς καταναλωτές (λόγω του αρχικά υψηλού επενδυτικού κόστους). Επιπλέον, η αυξημένη ζήτηση πιστώσεων, θα οδηγήσει σε αύξηση των επιτοκίων σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα την άνοδο του πληθωρισμού και την μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών.

Αναφορικά με τη διεθνή οικονομία, οι υψηλές αποδόσεις θα προσελκύσουν μεγάλο όγκο διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων σε αμερικάνικες ομολογίες, που θα λειτουργήσει ως εκροή σε βάρος άλλων κεφαλαιαγορών (Ευρωπαϊκές). Απεναντίας, οι άλλες αγορές (Ευρωπαϊκές, Ασιατικές) προκειμένου να αποτρέψουν τις εκροές, κατά πάσα πιθανότητα θα αναθεωρήσουν τις πολιτικές πιστωτικής χαλάρωσης και θα ασκήσουν πιέσεις προς τις κυβερνήσεις και τις Κεντρικές Τράπεζες για να αυξηθούν τα κεντρικά επιτόκια ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

 

Πηγές:

Υπάρχει ‘σχέδιο Trump’ για την ανάπτυξη της Αμερικάνικης Οικονομίας;, Κίμων Στεριώτης, Forum for Economic Growth and Investments (www.forumegi.gr)

Απάντηση