Ευθαλία Σιδηροπούλου, φοιτήτρια οικονομικών επιστημών Α.Π.Θ.

Η εμφάνιση του Digital Marketing

Το Digital Marketing τα τελευταία χρόνια άρχισε να κάνει την εμφάνιση του στις ζωές όλων. Όσο η τεχνολογία εξελίσσεται, ο άνθρωπος βρίσκει τρόπους να την εκμεταλλευτεί προς όφελος του. Ο σκοπός αυτής της μορφής μάρκετινγκ είναι η προώθηση και η πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών από τα ψηφιακά μέσα.

Η ανάπτυξη του Digital Marketing κατά την πανδημία

Η παγκόσμια αγορά πλήγεται τον τελευταίο χρόνο μετά από την εμφάνιση του COVID-19. Στις περισσότερες χώρες του πλανήτη τέθηκαν μέτρα ολικής καραντίνας. Ως αποτέλεσμα, επιχειρήσεις και καταστήματα παραμένουν κλειστά για αρκετό διάστημα.

Κατά πόσο η καραντίνα επηρέασε τους καταναλωτές και τι προτιμούν εκείνοι;

Παρακάτω θα αναλυθεί μια πρόσφατη έρευνα σχετικά με την επιρροή του Digital Marketing στους καταναλωτές. Πιο αναλυτικά, τι προτιμούν, ποιος θεωρούν ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να προσελκύσεις κάποιον μέσα από τα ψηφιακά μέσα κ.α.

Αποτελέσματα έρευνας

Οι ηλικίες του δείγματος κυμαίνονται από 18 μέχρι 50+ ετών, με το 85% να είναι μεταξύ 18 και 40 ετών.

Ερ.1 Ποίος θεωρείτε ότι είναι ευκολότερος τρόπος απόκτησης κάποιου αγαθού για εσάς;

Το 66% επέλεξε ως απάντηση τη φυσική παρουσία στο κατάστημα, ενώ το υπόλοιπο 34%, θεωρεί πως ευκολότερος τρόπος απόκτησης κάποιου αγαθού είναι μέσω διαδικτύου.

Παρατηρείται πως οι περισσότεροι πριν αποκτήσουν κάποιο αγαθό, πρώτα προτιμούν να το δουν από κοντά.

Ερ.2 Πόσο συχνά εμφανίζονται διαφημίσεις κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο;

Το 72% απάντησε πως πάντα εμφανίζονται διαφημίσεις και το υπόλοιπο 28% πως εμφανίζεται συχνά.

Οι διαφημίσεις έχουν αποκτήσει θέση σχεδόν σε όλο το διαδίκτυο. Από μια απλή αναζήτηση στη Google, κατά τη διάρκεια προβολής ενός βίντεο κλπ. Συνεπώς, είναι πολύ δύσκολο κανείς να αποφύγει εντελώς τις διαφημίσεις, διότι βρίσκονται παντού.

Ερ.3 Πόσο συχνά «κλικάρετε» την διαφήμιση που σας εμφανίζεται;

Το μεγαλύτερο ποσοστό το οποίο αγγίζει το 51% επέλεξε ως απάντηση πως σπάνια «κλικάρει» τις διαφημίσεις που τους εμφανίζονται.Το 21% είπε ποτέ, ένα ποσοστό της τάξεως των 23% απάντησε συχνά. Υπάρχει και ένα πολύ μικρό ποσοστό το οποίο είπε πως πάντα «κλικάρει» τις διαφημίσεις που του εμφανίζονται και ανέρχεται σε 5%.

Ερ.4 Έχετε αποκτήσει κάποιο αγαθό μετά από συχνή εμφάνιση στα ψηφιακά σας μέσα;

Τα αποτελέσματα στην συγκεκριμένη ερώτηση είναι εντυπωσιακά. Το 55% απάντησε πως, πράγματι, έχει αποκτήσει κάποιο αγαθό μετά από συχνή εμφάνιση στα ψηφιακά μέσα. Αποδεικνύεται πως το Digital Marketing επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τα άτομα και τα ωθεί προς την κατανάλωση διαδικτυακά. Αυτό συμβαίνει, παρόλο που οι περισσότεροι προτιμούν να ψωνίζουν με φυσική παρουσία στο κατάστημα. Το υπόλοιπο 45% απάντησε όχι.

Ερ.5 Έχετε δει τον εαυτό σας να γίνεται υπερκαταναλωτικός, επηρεασμένος από την προώθηση αγαθών στο διαδίκτυο;

Τα ποσοστά των απαντήσεων είναι ίδια με της προηγούμενης ερώτησης, αλλά αντίστροφα. Δηλαδή, παρατηρείται πως το 55% δεν υπήρξαν υπερκαταναλωτικοί, επηρεασμένοι από την προώθηση αγαθών στο διαδίκτυο. Παρόλο που οι περισσότεροι έχουν αποκτήσει αγαθό μετά από συχνή εμφάνιση. Το υπόλοιπο 45% απάντησε πως υπήρξαν υπερκαταναλωτικοί, επίσης εντυπωσιακό ποσοστό καθώς πλησιάζει το 50% του δείγματος.

Ερ.6  Ποίος είναι ο ιδανικότερος τρόπος για εσάς ώστε να σας προσελκύσει μια επιχείρηση;

Μερικές ενδεικτικές απαντήσεις:

Α. Ένα e-mail προωθητικό το οποίο εμφανίζεται μια φορά και όχι καθημερινά σαν spam.

Β. Μέσω του website ή των social media.

Γ. Με μια έξυπνη διαφήμιση που χρειάζεται κάποια δευτερόλεπτα για να καταλάβει κάποιος το νόημα.

Δ. Να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, να έχει καλή φήμη στην αγορά.

Συμπερασματικά, το Digital Marketing είναι η έξυπνη και γρήγορη λύση για την προσέλκυση του καταναλωτή, ανταποκρίνεται σε κάθε ηλικία και ενδιαφέροντα.

Καραντίνα και κατανάλωση

Εν κατακλείδι, ο εγκλεισμός έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία ανάγκης για κατανάλωση σε μεγαλύτερο βαθμό, είτε αυτό είναι απαραίτητο, είτε όχι. Αυτό συμβαίνει, διότι η ανάγκη για ζήτηση κάποιου αγαθού ή υπηρεσίας δημιουργεί αίσθημα ικανοποίησης κατά την απόκτηση αυτού. Η στέρηση αυτής της ανάγκης κάνει την ζήτηση εντονότερη. Έτσι, όσο όλα τα φυσικά καταστήματα είναι κλειστά, τα ψηφιακά βρίσκονται μέσα στην οθόνη του κινητού. Από το μαγαζί της γειτονίας μέχρι την άλλη άκρη της Ελλάδας, της Ευρώπης, του πλανήτη. Αυτό από μόνο του δημιουργεί μεγάλο ενδιαφέρον για την απόκτηση κάποιου αγαθού από το διαδίκτυο.

 

ΠΗΓΗ: Οι παραπάνω πληροφορίες έχουν καταγραφεί από προσωπική έρευνα σε μορφή ερωτηματολογίου.

Απάντηση