Μέσα στον Δεκέμβρη του 2017, η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε τα στοιχεία προσωρινού ταξιδιωτικού ισοζυγίου, ταξιδιωτικών εισπράξεων και ταξιδιωτικών αφίξεων για τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά αποτελέσματα για τον Μάιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Οκτώβριο του 2017, ενώ σχολιάζονται και τα αποτελέσματα στο σύνολο της περιόδου αναφοράς.

Αύξηση 1,7% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Μάιο

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε αύξηση τον Μάιο του 2017 2,5% σε σχέση με το αντίστοιχο ισοζύγιο των 903 εκατ. ευρώ τον Μάιο του 2016.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 1,7% κυρίως εξαιτίας της αύξησης της ταξιδιωτικής κίνησης κατά 2,4%. Η αύξηση αυτή προήλθε από την ταυτόχρονα αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 κατά 2,8% και τη μείωσή τους από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-28 κατά 1,5% (Μάιος 2017: 295 εκατ. ευρώ, Μάιος 2016: 300 εκατ. ευρώ).

Όσον αφορά την ταξιδιωτική κίνηση, αυτή, όπως προαναφέρθηκε, αυξήθηκε κατά 2,4%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 6,1%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών μειώθηκε κατά 11,5%.

Διψήφιες Αυξήσεις τον Ιούλιο του 2017

Τα προσωρινά στοιχεία του ταξιδιωτικού ισοζυγίου αποδεικνύουν ότι για τον Ιούλιο του 2017 υπήρξε διψήφια αύξηση στις ταξιδιωτικές αφίξεις από 2,78 δισ. Ευρώ στα 2,925 δισ. Ευρώ. Παράλληλα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 5,3%.

Πλεόνασμα στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Αύγουστο του 2017

Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε αύξηση κατά 18,5% από το πλεόνασμα των 2.832 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο του 2016 σε 3.356 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 16,4% (3.522 εκατ. ευρώ). Αυτό συνέβη, αφού αυξήθηκαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 κατά 36,8% (από χώρες της ζώνης του ευρώ 50,5% και χώρες εκτός ζώνης του ευρώ 15,8%) και μειώθηκαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκαν κατά 17,4% (Αύγουστος 2017: 898 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2016: 1.086 εκατ. ευρώ).

Παράλληλα, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 14,3% αγγίζοντας τους 5.813 χιλ. ταξιδιώτες. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 7,2%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών κατά 30,6%.

Η σύνοψη Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017

Τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι το πλεόνασμα στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο είναι αυξημένο κατά 14,2% στα 996 εκατ. ευρώ για τον Οκτώβριο του 2017 συγκριτικά με τον περσινό Οκτώβρη, ενώ για την περίοδο Ιανουάριος 2017 – Οκτώβριος 2017 το πλεόνασμα του ισοζυγίου παρουσίασε αύξηση 12,9% από 11.100 εκατ. ευρώ σε 12.530 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή μπορεί να εξηγηθεί από την αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 10,6%. Η τελευταία προήλθε από την ταυτόχρονη άνοδο των ταξιδιωτικών αφίξεων κατά 8,4% και της μέσης δαπάνης / ταξίδι κατά 6,1% αγγίζοντας τα 473 ευρώ.

Ταυτόχρονα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν στα 1.167 εκατ. ευρώ από τα 1.023 εκατ. ευρώ του Οκτωβρίου του 2016 (αύξηση 14,2%), ενώ για το σύνολο της περιόδου αναφοράς οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 10,6% φθάνοντας τα 14.162 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή προήλθε από την αύξησης στις εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 κατά 14,1% και κατά 4,8% από αυτούς εκτός χωρών της ΕΕ-28 (9.613 και 4.128 εκατ. ευρώ αντίστοιχα). Μάλιστα, σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών στις εισπράξεις αναδείχθηκαν οι ακόλουθες: Γαλλία (αύξηση 16,6%), Γερμανία (αύξηση 27,8%), Ηνωμένο Βασίλειο (αύξηση 12,5%), ΗΠΑ (αύξηση κατά 2,9%).

Σχετικά με την εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση, τον Οκτώβριο του 2017 αυτή αυξήθηκε κατά 8,4% κυρίως λόγω της αύξησης της ταξιδιωτικής κίνησης μέσω αεροδρομίων κατά 10,9% και της μείωσης εκείνης μέσω οδικών σταθμών κατά 2,8%. Στο σύνολο της περιόδου Ιανουάριος – Οκτώβριος 2017, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση ανήλθε σε 25.891 χιλιάδες ταξιδιώτες (αύξηση 10,1%) με ίση αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης μέσω αεροδρομίων και οδικών σταθμών (10%). Την ίδια περίοδο, η κίνηση από χώρες της ΕΕ-28 αυξήθηκε κατά 8,4%, ενώ από χώρες εκτός της ΕΕ-28 η κίνηση αυξήθηκε κατά 14,1%. Όσον αφορά το κριτήριο της χρήσης ή όχι του ευρώ στις χώρες που επισκέπτονται την Ελλάδα, παρατηρείται αύξηση κατά 10,5% και 6,0% αντίστοιχα.

Συμπερασματικά, στο πρώτο επτάμηνο του 2017 οι συνολικές εισπράξεις ανήλθαν σε 7,036 δισ. Ευρώ έναντι 6,6 δισ. Ευρώ και 7,1 δισ. Ευρώ τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα κατά τα έτη 2016 και 2015. Στη σύνοψη της περιόδου Ιανουάριος 2017 – Οκτώβριος 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα έσοδα από τον τουρισμό «άγγιξαν» τα 14,1 δισ. Ευρώ με 25,9 εκατομμύρια τουρίστες να έχουν επισκεφθεί τη χώρα μας.

 

 

ΠΗΓΕΣ:

http://www.protothema.gr/travelling/article/715170/tte-ano-ton-7-dis-euro-oi-taxidiotikes-eispraxeis-sto-eptamino/

http://www.voria.gr/index.php/article/tte-alma164-stis-taxidiotikes-ispraxis-ton-avgousto

http://www.iefimerida.gr/news/384737/tte-sta-141-dis-eyro-oi-taxidiotikes-eispraxeis-sto-dekamino

Απάντηση