Ένας φόρος είναι μη στρεβλωτικός αν, και μόνο αν, το άτομο δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα, ώστε να αλλάξει τη φορολογική του υποχρέωση. Οι μη στρεβλωτικοί φόροι αποκαλούνται αλλιώς και εφάπαξ φόροι. Ένας κεφαλικός φόρος, δηλαδή ένας φόρος που πληρώνει το άτομο ανεξάρτητα από τον πλούτο ή το εισόδημά του είναι μη στρεβλωτικός. Το ίδιο και ο φόρος που εξαρτάται από μη μεταβλητά χαρακτηριστικά, όπως το φύλο και η ηλικία. Αντίθετα, στρεβλωτικοί φόροι αποκαλούνται αυτοί, οι οποίοι ωθούν το άτομο να μεταβάλλει τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Στρεβλωτικός είναι για παράδειγμα ο φόρος επί ενός εμπορεύματος (π.χ. ΦΠΑ) όπου προκαλεί μείωση της ποσότητας του εμπορεύματος που αγοράζει ο καταναλωτής. Στρεβλωτικός είναι επίσης και κάθε φόρος επί της περιουσίας (π.χ. φόρος κληρονομιάς) που μειώνει τα κίνητρα για αποταμίευση. Όλες οι έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα πως οι στρεβλωτικοί φόροι μειώνουν την οικονομική μεγέθυνση ενώ οι µη στρεβλωτικοί όχι.

Από την Ελλάδα απουσιάζει ένα μη στρεβλωτικό φορολογικό σύστημα, καθώς το ελληνικό κράτος, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ, στηρίζεται εδώ και χρόνια, σε μεγάλο ποσοστό, στα έσοδα από έμμεση φορολογία των προϊόντων και υπηρεσιών. Να σημειωθεί πως όταν το κράτος επιβάλλει φόρους, αποσπά από τους πολίτες χρήματα, καθώς μειώνει άμεσα ή έμμεσα το εισόδημα τους, με αποτέλεσμα τα άτομα να αντιδρούν στη μείωση αυτή. Βέβαια, το μη στρεβλωτικό σύστημα που επιθυμούμε δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να οδηγήσει στην πλήρη εξάλειψη των αντιδράσεων, αλλά θα ενισχύσει τη δικαιοσύνη.

Αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή από το ελληνικό κράτος είναι η τέλεια πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά που έχει κάθε άτομο στην κοινωνία μας. Αν η πληροφόρηση αυτή υπήρχε, τότε πιθανόν η κυβέρνηση δεν θα επέβαλε στρεβλωτικούς φόρους. Αν θέλουμε περισσότερη δικαιοσύνη στο φορολογικό σύστημα, τα άτομα που έχουν μεγαλύτερη ευκολία να καταβάλλουν φόρους, θα έπρεπε να πληρώνουν περισσότερους φόρους από εκείνους που δεν μπορούν να πληρώνουν με ευκολία. Το κράτος χρειάζεται την πληροφόρηση  για να μπορεί να εξακριβώσει ποια άτομα έχουν περισσότερες δυνατότητες να πληρώσουν φόρους, ώστε να επιβάλλει υψηλότερους εφάπαξ φόρους στα άτομα αυτά.

Όσο το ελληνικό φορολογικό σύστημα παραμένει στρεβλωτικό, η οικονομία μας θα εξακολουθεί να συρρικνώνεται.

Απάντηση