Ευθαλία Σιδηροπούλου, φοιτήτρια οικονομικών επιστημών Α.Π.Θ.

Γεωργία είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την καλλιέργεια του εδάφους της γης, με σκοπό την παραγωγή φυτικών προϊόντων. Η γεωργία ανήκει στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, δηλαδή σχετίζεται με την φύση, άρα και με την παραγωγή πρώτων υλών.

Οι πόροι αυτοί μπορούν να χωριστούν σε δυο κατηγορίες:

  1. Αξιοποιήσιμοι πόροι.
  2. Εν δυνάμει παραγωγικοί συντελεστές (μη αξιοποιήσιμοι).

Επομένως, καθίσταται αυτονόητο πως εφόσον υπάρχει παραγωγική διαδικασία, υπάρχουν και οικονομικά έσοδα.

Η γεωργία συμβάλει σημαντικά στην οικονομία της  χώρας, τόσο για την χρηματική αξία των προϊόντων, όσο και στη σημασία αυτών των προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου. Η Ελλάδα είναι αρκετά ευνοϊκή χώρα σε αυτή την κατηγορία, καθώς έχει τους κατάλληλους πόρους που μπορούν να αξιοποιηθούν, αλλά και κατάλληλες καιρικές συνθήκες τους περισσότερους μήνες του χρόνου. Θεωρείται ως ο σημαντικότερος παράγοντας, καθώς από το κλίμα εξαρτάται αν θα υπάρχει αύξηση ή μείωση παραγωγής, άρα και βραχυχρόνια τα οικονομικά κέρδη ή ζημίες από τις πωλήσεις των  προϊόντων.

Επιπρόσθετα, όσο το κλίμα καθίσταται κατάλληλο για καλλιέργεια, η παραγωγή θα αυξάνεται, ενώ αντίθετα θεωρητικά θα μειώνονται οι πιθανότητες για μεγαλύτερη ροή εισαγόμενων προϊόντων απ ότι η παραγωγή. Η ζήτηση των βασικών αυτών αγαθών δεν θα πάψει ποτέ να υπάρχει και μεταφράζοντας την σημασία αυτή της αναφοράς είναι σημαντική η στήριξη της τοπικής αγοράς, καθώς έτσι θα ενισχύεται οικονομικά, δίνοντας κίνητρο για περισσότερη παραγωγή χωρίς τον φόβο της ζημίας.

Υπάρχουν τρόποι που μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του γεωργικού τομέα αλλά και στην οικονομία της χώρας και είναι οι εξής:

Περισσότερες ευκαιρίες σε νέους επαγγελματίες.

Δίνεται έτσι ώθηση για την ενασχόληση στον τομέα αυτό.

Αξιοποιώντας τους εν δυνάμει παραγωγικούς συντελεστές:

Oι εν δυνάμει παραγωγικοί συντελεστές είναι εκείνοι που μπορούν να συμβάλουν στην παραγωγική διαδικασία αλλά δεν είναι εκμεταλλεύσιμοι.

Στην προσφορά νέων θέσεων εργασίας, στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις.

Ο γεωργικός τομέας είναι κυρίως εποχιακός. Σε περιόδους αιχμής ο παραγωγός χρειάζεται περισσότερο προσωπικό, δίνοντας την δυνατότητα για εργασία σε άτομα με αποτέλεσμα την μείωση της ανεργίας αλλά και την δημιουργία εισοδημάτων και την αξιοποίηση αυτών στην αγορά. Από την άλλη πλευρά, ο αγροτικός τομέας δραστηριοποιείται όλο το χρόνο αφού κυρίως ασχολείται με την ζωτική παραγωγή, προσφέροντας θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου και όχι ορισμένου, όπως είναι στο γεωργικό κλάδο που η δραστηριότητα του είναι κυρίως εποχιακή.

Αποτελεσματική έρευνα αγοράς.

Ερευνώντας μέσα από ένα δείγμα της αγοράς, είτε κατά γεωγραφικά διαμερίσματα, είτε συνολικά στην ελληνική αγορά, μπορεί να γίνει γνωστό για το ποια προϊόντα έχουν μεγαλύτερη ζήτηση σε σχέση με άλλα. Αυτό έχει ως σκοπό, την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, ώστε να γίνει με πιο αποτελεσματικό και κερδοφόρο τρόπο. Έτσι, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στα προϊόντα με μεγαλύτερη ζήτηση, έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των πιθανοτήτων για ζημιά. Για παράδειγμα, αν το ερευνημένο δείγμα δείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον ως προς τις πιπεριές έχοντας μικρότερη παραγωγή από την παραγωγή της ντομάτας, αυτό θα ήταν καταστροφικό για τον παραγωγό, αφού πιθανόν κάποιες από τις ντομάτες που δεν πουλήθηκαν λόγο της μειωμένης ζήτησης να χαλάσουν με τον καιρό και οι οικονομικές επενδύσεις της καλλιέργεια να αποδειχθούν μη κερδοφόρες.

Η διαφήμιση είναι ένας τρόπος που μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη του τομέα.

Η επιχείρηση μέσα από την διαφήμιση δίνει την δυνατότητα στον καταναλωτή να γνωρίσει το προϊόν, να του κινήσει το ενδιαφέρον για αυτό και επηρεάζοντας τον συναισθηματικά μέσα από την επιτυχημένη προβολή του προϊόντος, να φτάσει στον τελικό της στόχο, δηλαδή στην κατανάλωση του προϊόντος. Η διαφήμιση συσχετίζεται έμμεσα με την έρευνα αγοράς ,καθώς πριν την προβολή του προϊόντος πρέπει πρώτα να γνωρίζει την ζήτηση του στην αγορά.

Ο αγροτουρισμός είναι μια από τις μορφές του τουρισμού αλλά όχι αρκετά διαδεδομένη.

Ασχολείται κατά κύριο λόγο με την επαφή του ανθρώπου στην αγροτική ζωή. Μέσα από διάφορες ενέργειες, ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά και να βιώσει την ενασχόληση του τομέα αυτού. Ο ενδιαφερόμενος έχει την δυνατότητα να μείνει σε αγροκτήματα ή σε περιοχές με αυξημένη γεωργική δραστηριότητα και μέσα από την κινητικότητα του στο χώρο να μάθει θεωρητικά αλλά και πρακτικά την γεωργική ή αγροτική ζωή και παραγωγή.

Δημιουργώντας περιβαλλοντικά προγράμματα στα σχολεία όλων των βαθμίδων.

Τα περιβαλλοντικά προγράμματα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα δίνουν την ευκαιρία στις μικρότερες ηλικίες, αλλά και σε εφήβους που ψάχνουν τα ενδιαφέροντα τους, να αναζητήσουν νέους κλάδους που πιθανών μερικοί να μην είχαν την ευκαιρία πριν. Τα προγράμματα έχουν ως στόχο την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και από το απόλυτα θεωρητικό να υπάρχει και η δυνατότητα πρακτικής άσκησης. Έτσι, θα φέρνει τις μικρές ηλικίες σε επαφή με την φύση, εξερευνώντας την, αλλά και δίνοντας την δυνατότητα στους εφήβους να γνωρίσουν εναλλακτικές επιλογές για το μέλλον τους.

 

Εν κατακλείδι, ο γεωργικός τομέας αν καταφέρει να γίνει περισσότερο διαδεδομένος και αποδεκτός, τότε θα μπορέσει σίγουρα να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, αλλά και του ίδιου του τομέα.

 

Απάντηση