Δημήτρης Ντίνας, φοιτητής οικονομικών επιστημών Α.Π.Θ.

ntinas1

Η έρευνα στην Ελλάδα είναι ακόμη σε εμβρυακό στάδιο λόγω της απαξίωσης που έχει δεχθεί όλα αυτά τα χρόνια από πάρα πολλές παραμέτρους, όμως τα τελευταία τρία με τέσσερα χρόνια έχει ανοίξει ένας μεγάλος και ζωντανός διάλογος για το πώς η καινοτόμος έρευνα θα αποτελέσει τον οδηγό για την έξοδο της χώρας από το βαθύ οικονομικό και παραγωγικό αδιέξοδο στο οποίο έχει υπεισέλθει για σχεδόν μια δεκαετία. Όμως, τα βήματα ακόμη είναι σε πρωτόλειο επίπεδο και θα ήταν περισσότερο χρήσιμα μια δεκαετία πριν ή και νωρίτερα(το υπό ίδρυση ΕΛΙΔΕΚ θα ήταν πολύ πιο αποδοτική μια       δεκαετία πριν).

Αρχικά, είναι ιδιαιτέρως σημαντική η άμεση χρηματοδότηση προγραμμάτων που θα μας οδηγήσουν στην καινοτόμο έρευνα εντάσεως εργασίας. Με στόχο να προχωρήσουμε σε ένα νέο τύπο εργατικών μοντέλων που θα αυξήσει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα της εργασίας, ώστε να ως χώρα να μπορέσουμε να παράγουμε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, που σαν βάση τους θα έχουν την παραγωγή εντάσεως εργασίας.

Σε δεύτερο στάδιο, η καινοτόμος έρευνα πρέπει να στραφεί σε μια μεθοδολογία που θα βοηθάει την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών πάνω στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, που σε μεγάλο βαθμό αποτελούν η αγροτική οικονομία και η ιχθυοκαλλιέργεια. Ειδικότερα, είναι αναγκαία η ανάπτυξη της ήδη υπάρχουσας καινοτομίας της ενυδρειοπονικής καλλιέργειας ώστε να προχωρήσουμε σε νέες μορφές δυναμικής αγροτικής και ιχθυοκαλλιεργητικής ανάπτυξης, ενώ παράλληλα θα προστατεύουμε τις θάλασσες από την μόλυνση που προκαλούν σε αυτές τα ιχθυοτροφεία και θα προστατευθεί ο ήδη υπάρχοντας πληθυσμός ψαριών στην Ελλάδα, που αντιμετωπίζει φαινόμενα μείωσης με ραγδαίους ρυθμούς.

Επιπροσθέτως, τον τελευταίο καιρό η επένδυση στην έρευνα έχει αυξηθεί περίπου στο 1% (κυρίως από κρατικούς πόρους) του ΑΕΠ, που όμως εκτιμώ ότι είναι ανεπαρκές, καθώς δεν εκτιμώ ότι υπάρχει πλήρης στρατηγικός σχεδιασμός, προς το παρών πάνω στην έρευνα, καθώς αυτή δεν είναι αποφασιστικά στραμμένη στις κοινωνικές επιστήμες, όπου θα μπορούσαν να εξετάσουν σαφώς με πολύ μεγαλύτερη ευκολία το φαινόμενο της ανερχόμενης δημογραφικής κρίσης, αλλά και τα προβλήματα του brain drain και της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης.

Τέλος, θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό να εκκινήσει μια γιγαντιαία εθνική μεταρρυθμιστική προσπάθεια για τον επαναπατρισμό του ποιο πλούσιο και εξαγώγιμου στοιχείου που εμφάνισε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια προς το εξωτερικό, του επιστημονικού της δυναμικού, που σπουδάζοντας, ερευνώντας και δουλεύοντας στις πλέον αναπτυγμένες ερευνητικά και επιστημονικά χώρες του κόσμου, με στόχο να εισάγουμε τη γνώση πάνω στην έρευνα που τόσο ανάγκη έχει η χώρα.

Συνοψίζοντας, η έρευνα και καινοτομία με στόχο την παραγωγή προϊόντων εντάσεως εργασίας, αλλά και πάνω σε υπάρχοντες μεθόδους παραγωγής που σχετίζονται άμεσα με τα συγκριτικά παραγωγικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, με στόχο ένα δημιουργικό σοκ που θα δημιουργήσει 300.000 και πλέον θέσεων εργασίας άμεσα, που θα θέσει τις βάσεις για τη διάνοιξη της λεωφόρου προς την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη.

Απάντηση