Πολλάκις, έχει  αναφερθεί η έννοια της ανακύκλωσης. Ερευνητές, περιβαλλοντολόγοι, πολιτικοί, ενώσεις καταναλωτών έχουν τοποθετηθεί σχετικά με την πράσινη οικονομία, την ανακύκλωση και την χρησιμότητα της προστασίας του περιβάλλοντος. Τι ακριβώς όμως είναι η ανακύκλωση, γιατί είναι αναγκαία και πώς συνεισφέρει στην παγκόσμια αλλά και τις εθνικές οικονομίες;

Η Ανακύκλωση λοιπόν, συνίσταται στην επαναχρησιμοποίηση διάφορων υλικών ή οτιδήποτε αποτελεί γρήγορο αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας, το οποίο είναι υπό την μορφή που βρίσκεται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καταναλωτικό αγαθό από την ανθρώπινη κοινότητα. Τα απορρίμματα λοιπόν, μετατρέπονται σε πρώτες ύλες από τις οποίες παράγονται νέα προϊόντα, χρήσιμα για τον άνθρωπο που μπορούν εκ νέου να υποστούν επεξεργασία.

Αναφορικά με την επίδραση της ανακύκλωσης στην οικονομία και την βιώσιμη ανάπτυξη, φτάνει να αναλογιστούμε πόσες πρώτες ύλες εξοικονομούνται και πόσο μειώνεται το κόστος παραγωγής νέων προϊόντων. Η Γαλλία, χώρα αρκετά συνειδητοποιημένη για τα οφέλη της πράσινης οικονομίας, υιοθέτησε προσφάτως ένα νέο «πράσινο» νομοσχέδιο ανακύκλωσης, επηρεασμένο από το Σκανδιναβικό πρότυπο. Διακύβευμα της εφαρμογής του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, αποτελεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μετατροπή ζημιογόνων ουσιών για το περιβάλλον σε λιγότερο ή καθόλου ζημιογόνες.

Η αρμόδια υπουργός περιβαλλοντικής ανάπτυξης της Γαλλίας, εφαρμόζοντας το ρητό  «οι έξυπνοι αντιγράφουν, οι χαζοί μιμούνται»,  αναγνώρισε την πρωτοτυπία και την αποδοτικότητα  του  σκανδιναβικού περιβαλλοντικού νόμου, με την ψήφιση παρόμοιου νομοθετήματος στη Γαλλία.

Στη Σκανδιναβία, η κατανάλωση των περισσότερων προϊόντων γίνεται με συσκευασίες πολλαπλών χρήσεων ή ανακυκλώσιμες. Η πολιτική αυτή υιοθετήθηκε από το σύνολο της σουηδικής και νορβηγικής κοινωνίας και αποφέρει μεγάλο οικονομικό όφελος στην Πολιτεία και κατ΄ επέκταση στο καταναλωτικό κοινό. Οι πόροι που εξοικονομούνται από την παραγωγή νέων αγαθών χρησιμοποιούνται για την κάλυψη αναγκών σε άλλους τομείς της οικονομίας. Στα περισσότερα εμπορικά καταστήματα της Σκανδιναβικής χερσονήσου, έχουν τοποθετηθεί ειδικά μηχανήματα συλλογής, επεξεργασίας και σύνθλιψης των συσκευασιών, ώστε η πρακτική αυτή να γίνει κομμάτι της καθημερινότητας των βόρειων Ευρωπαίων πολιτών.

Για να γίνει πιο εύληπτη η οικονομική διάσταση της ανακύκλωσης, χρήσιμα είναι μερικά ποσοστά. Στη Νορβηγία, η ανακύκλωση αγγίζει το 97% των πλαστικών μπουκαλιών που παράγονται στη χώρα. Ο αντίστοιχος στόχος της Γαλλίας είναι το ποσοστό να φτάσει το 100% μέχρι το 2025. Μάλιστα, έχει εφαρμοστεί το σύστημα της προοδευτικής φορολογίας, δηλαδή η φορολογία σταδιακά μειώνεται αν μία βιομηχανία χρησιμοποιεί όσον το δυνατόν περισσότερες ανακυκλώσιμες συσκευές (καπάκια και μπουκάλια). Η μειωμένη φορολογία ξεκινά όταν οι ανακυκλώσιμες συσκευές ξεπερνούν το 25%. Επιπλέον, κάθε πολίτης που επιστρέφει μία φιάλη προς ανακύκλωση λαμβάνει 0,10 έως 0,25 κορώνες. Η πετυχημένη αυτή εφαρμογή αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης από ξένους ερευνητές, οι οποίοι συνευρέθηκαν στη Σκανδιναβία ώστε να διαπιστώσουν πως λειτουργεί ακριβώς.

 

Η περιβαλλοντική συνείδηση εν κατακλείδι, αποτελεί ίσως το εφαλτήριο για  την ορθή οικονομία, για την οικονομία που θα δώσει λύση σε ποικίλους νευραλγικούς τομείς μίας κοινωνίας. Η ανακύκλωση είναι όφελος όλων αν γίνει μεθοδικά και συνειδητοποιημένα, ίσως ακολουθώντας το πρότυπο της Νορβηγίας και της Γαλλίας καταφέρει να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο.

Αγγελική Ξουρή

Φοιτήτρια Νομικής Α.Π.Θ.

Απάντηση