Η Διχοτόμηση της δραχμής του 1922

Αρκετές φορές η Ελλάδα στην σύγχρονη ιστορία της έχει αναγκαστεί να ζητήσει οικονομική βοήθεια. Μια από αυτές ήταν το 1922 όπου η αποτυχία εύρεσης οικονομικών πόρων οδήγησε σε μία ακραία…

Continue ReadingΗ Διχοτόμηση της δραχμής του 1922

Οι Συνθήκες της Ρώμης και η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ

Η 25η Μαρτίου πέρα από εθνική  επέτειος  είναι  και η επέτειος υπογραφής  των Συνθηκών  της  Ρώμης. Οι  Συνθήκες  της  Ρώμης είναι οι συνθήκες ίδρυσης της Ευρωπαϊκής  Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και…

Continue ReadingΟι Συνθήκες της Ρώμης και η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ