Γιατί Βιώσιμη Ανάπτυξη; Μελέτη περίπτωσης της εταιρίας H&M

(Το παρόν κείμενο αποτελεί απόσπασμα της εκπόνηση εργασίας, με τίτλο: ‘Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Βιομηχανία, Μελέτη περίπτωσης H&M’, στα πλαίσια του μαθήματος ‘Βιομηχανική Ανάπτυξη’ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ) Η…

Continue ReadingΓιατί Βιώσιμη Ανάπτυξη; Μελέτη περίπτωσης της εταιρίας H&M