Είναι γεγονός ότι το πανεπιστήμιο αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα εξωστρέφειας. Πολλές απόψεις άλλοτε σωστές, άλλοτε λανθασμένες και άλλοτε αμφιλεγόμενες ακούγονται μέσα στις αίθουσες και μας εγείρουν το ενδιαφέρον.

Παρατηρώντας την έλλειψη ενός χώρου έκφρασης όπου ο καθένας από εμάς θα μπορούσε να εκφράσει την άποψη του αλλά και να σχολιάσει άλλες απόψεις, δημιουργήσουμε το site inefan.gr. Το inefan.gr (Independent Economic & Financial Analysis) δίνει ένα βήμα όπου ο καθένας μπορεί να γράψει ή να σχολιάσει άρθρα σχετικά με την οικονομία. Σκοπός, η αναζύμωση της οικονομικής σκέψης μέσω του ‘’ηλεκτρονικού διαλόγου’’ απορρίπτοντας την έννοια της αυθεντίας.

Τα σχόλια ανεβαίνουν κατευθείαν (εκτός των υβριστικών σχολίων), ενώ το οποιοδήποτε άρθρο συγγραφθεί θα ανεβαίνει με μοναδική προϋπόθεση να μην έχει κομματική γραμμή, καθώς το inefan.gr είναι ένα site ανεξάρτητο χωρίς καμία χρηματοδότηση και επιρροή από κανένα χώρο ή πρόσωπο και χωρίς να επιζητά να αποκομίσει κανένα όφελος. Για να διασφαλισθεί ότι το inefan.gr θα κρατήσει ένα πανεπιστημιακό επίπεδο τα άρθρα τα οποία προτίθεστε να ανεβάσετε είτε επώνυμα είτε ανώνυμα ,θα πρέπει να προέρχονται από το πανεπιστημιακό e-mail και να στέλνονται στο info@inefan.gr!

“There is no greater agony than bearing an untold story inside you.”